فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

گزارش کارآموزی ایستگاههای تقلیل فشار گاز

گزارش کارآموزی ایستگاههای تقلیل فشار گاز مقدمه: وظیفه اصلی ایستگاههای تقلیل فشار کاهش فشار گاز ورودی به ایستگاه تاحد مورد نیاز مصرف کنندگان پایین دست می باشد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل